Musikerkliniken

Fysioterapi - Sjukgymnastik - Rehab - Prehab

för professionella musiker

Nästan alla professionella musiker drabbas av spelrelaterade problem i muskler och leder i bl a nacke/axlar, rygg, underarmar och händer någon gång under sin karriär. I nyligen publicerade enkätstudier med professionella musiker i Tyskland, Danmark och Australien så har 63%-97% svarat att de upplevt spelrelaterade problem de senaste 0-12 månaderna. Detta leder inte bara till ett lidande för individen. Även minskad arbetsförmåga och sämre kvalitet i spel kan vara följder av besvären vilket i värsta fall kan leda till att musikern tvingas göra uppehåll och/eller avbryta sin karriär. Trots detta så finns det bara ett fåtal publicerade studier av prevention och/eller interventionsåtgärder riktade till musiker.

 

Behandling av exempelvis långvariga ryggbesvär skall i första hand fokusera på positiva utfall (såsom funktionsförmåga, välbefinnande och återgång till arbete) istället för smärta. Fysisk träning anses vara en hörnsten i hälsa och välmående och det finns stark vetenskaplig evidens för att specifik muskelstärkande aktivitet har positiv effekt på muskuloskeletala besvär i nacke, skuldra, övre extrimitet och rygg med avseende på smärta och aktivitetsförmåga.

 

Som fysioterapeut (sjukgymnast) och personlig tränare så har jag tränat och rehabiliterat ett flertal av Sveriges skickligaste stråkmusiker. Jag forskar på träning för professionella musiker, är legitimerad fysioterapeut MSc och personlig tränare med vidareutbildning i idrottsmedicin, Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), medicinsk akupunktur, svensk klassisk massage och MBSR (Mindfullness baserad stress reduktion).

 

Under de kommande åren så utbildar jag mig till specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Det innebär bl a att jag fortbildar mig kontinuerligt genom olika kurser och att jag regelbundet askulterar andra specialister. Som en del i min specialistutbildning så har jag även skrivit en vetenskaplig artikel utifrån min andra styrketräningsstudie med professionella stråkmusiker

 

Jag strävar efter att möta varje människa där hon är och börja just där.

"No limits, no excuses!" - Luca Patuelli

Copyright Musikerkliniken, all rights reserved 2015                              

bertil

Musikerkliniken erbjuder Fysioterapi/sjukgymnastik och Personlig träning till professionella musiker i Stockholm

Tack Bertil!!!! Bertil har hjälpt mig att skonsamt bygga upp och reparera kroppen när den tagit stryk av för mycket övning och turnerande. Känns otrolig skönt att ha en sjukgymnast med gedigen kompetens och som också har erfarenhet av musikerlivet och vad det innebär att spela och jobba intensivt med ett instrument.

Anna Högberg:

Årets nykomling 2013

Jazzkatten Svergies Radio P2

Bandledare för Attack

Saxofonist i Pombo